Right of cancellation and return of items

Angrerett og returnering av varer.                                                                                        
Du har 14 dagers angrerett etter den dagen du mottar varen din. Dersom det dreier seg om flere varer som er bestilt i én orde, men som blir levert enkeltvis, gjelder angreretten 14 dager etter at du har fått den siste varen i din besittelse. Innen 14 dager etter at varen er mottatt må du gi beskjed om at du ønsker å angre på kjøpet. Meddelelsen skal gis på e-post til info@stelling.dkeller ved å benytte vårt standard angrerettskjema. I meddelelsen må du gjøre oss tydelig oppmerksom på at du ønsker å benytte din angrerett. Du kan ikke angre  kjøpet bare ved å nekte å motta pakken. Du må gi oss tydelig beskjed om at du angrer kjøpet.

Returnering                                                                                                                                         
Du skal sende ordren din i retur til oss uten unødig forsinkelse, og senest 14 dager etter du har gitt beskjed om at du ønsker å angre på kjøpet. Du må selv betale returkostnadene. Etter at varen er levert er du ansvarlig for varen. Manglende original emballasje kan eventuelt utgjøre en verdireduksjon. For å være sikker på å motta hele beløpet i retur anbefales det at varen returneres i originalemballasjen.                                                                    
Visse varer kan ikke returneres med vanlig post. Dette gjelder: Lerret-ruller, store lerret, store staffelier og pakker over 20 kg. Returkostnadene forventes å utgjøre høyst ca. Kr 450

 1. Levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner eller som har blitt gitt et tydelig personlig preg, som for eksempel spesiallagde rammer.                                      

Varens tilstand når du sender den i retur                                                                                             
Du er kun ansvarlig for en eventuell verdireduksjon av varen som skyldes at varen har blitt tatt i bruk eller håndtert mer enn nødvendig for å fastsette varens egenskaper og funksjon. Du kan med andre ord prøve varen på samme måte som en prøver noe i en fysisk butikk, men ikke faktisk ta varen i bruk. Dersom varen har blitt prøvd ut utover det som er blitt beskrevet ovenfor vil vi anse varen som brukt, og ved å angre kjøpet vil du ikke få tilbakebetalt kjøpesummen (helt eller delvis) avhengig av varens kommersielle verdi.

Tilbakebetaling av kjøps-beløpet
Dersom du angrer på kjøpet ditt får du tilbakebetalt beløpet du har innbetalt til oss. I tilfeller der du er ansvarlig for en verdireduksjon av varen vil dette bli trukket fra returbeløpet. Hvis du benytter deg av angreretten refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg senest 14 dager etter datoen vi har mottatt din beskjed om at du ønsker å angre kjøpet. Dette gjelder leveringsomkostninger (gjelder ikke omkostninger som følge av ditt eget valg av en annen leveringsform enn den billigeste form for standardlevering som vi tilbyr)  for forsendelser der det ikke forekommer unødige forsinkelser og der vi under alle omstendigheter har mottatt beskjed om din avgjørelse om å angre kjøpet. Vi tilbakebetaler beløpet med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Vi kan tilbakeholde betalingen inntil vi har mottatt varen i retur, med mindre du kan fremlegge dokumentasjon på at varen er returnert.

Dersom du angrer på kjøpet skal varen sendes til:                                                          
Stelling A/S                                                                                                                                             
Marielundvej 28, 2. sal
2730 Herlev
Danmark                                             

Du kan også angre kjøpet med å gi en tydelig beskjed og personlig avlevere varen på adressen over, etter å ha gjort avtale om dette på forhånd.Vi mottar verken pakker uten omdeling eller pakker sendt pr. etterkrav

Reklamasjonsrett                                                                                                                             
Varekjøp der det forekommer mangler på varen kan omfattes av kjøpsloven. Når du handler hos oss som forbruker har du 24 måneders reklamasjonsrett. Det betyr at at du enten kan få varen reparert, byttet, få pengene tilbake eller få avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Det er et krav at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadelig håndtering.                                                                                                                                          Du må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen på varen er oppdaget. Hvis du reklamerer innenfor to måneder etter at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være betimelig.

Er reklamasjonen berettiget refunderer vi (rimelige) fraktkostnader. Varen skal alltid sendes tilbake i forsvarlig emballasje. Husk også å få kvittering på forsendelsen så vi kan betale tilbake fraktomkostningene dine.

Varen sendes til:                                                                                                                                  
Stelling A/S                                                                                                                                             
Marielundvej 28, 2. sal
2730 Herlev
Danmark    

Mail: info@stelling.dk

Når du returnerer varen ber vi deg om å beskrive problemet så detaljert som mulig. Vi mottar verken pakker uten omdeling eller pakker sendt pr. etterkravI tilfeller av avtalte rabatter, returnerte varer eller forhåndsbetalte varer som avbestilles før avsending vil hele eller deler av kjøpesummen bli refundert. Refusjon skjer normalt alltid ved bankoverføring og Kunstkompagniet trenger derfor ditt kontonummer. Detter er ikke sensitive opplysninger og kan derfor formidles per e-post eller gjennom annen type tradisjonell korrespondanse.                                                                                                         

 

 Klage                                                                                                                                               

Hvis du vil klage på kjøpet skal du sende en henvendelse til rbg@stelling.dk.  Dersom det ikke lykkes å finne en løsning kan du bringe inn saken for relevante nemnder på området forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Er du forbruker med bostedsadresse i et annet EU-land enn Danmark, kan du klage til EU-Kommisjonen sin klageportal på nett her: http://ec.europa.eu/odr

Standard angrerettskjema                                                                                                            

Dette skjemaet skal kun utfylles og returneres dersom angreretten er gjeldene.

Til:

www.stelling.dk

Lille Kirkestræde 2

1072 København K

info@stelling.dk

 

Jeg/vi underretterom at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

 Bestilt den (dato):

Mottatt den (dato):

Forbrukerens navn:

Forbrukerens adresse:

Forbrukerens underskrift: (kun hvis  innholdet i skjemaet meddeles på papir)

Dato: